Nad przebiegiem procesu inwestycyjnego czuwamy od momentu pierwszej konsultacji do chwili uruchomienia instalacji fotowoltaicznej.  Przez cały czas realizacji zamówienia zapewniamy kompleksową opiekę najlepszych specjalistów z branży. Wszytko po to, żeby zaoszczędzić Twój czas i zagwarantować rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Wstępna konsultacja

Wstępna konsultacja jest rozmową na temat warunków technicznych i przygotowaniem koncepcji zabudowy dachu, mocy instalacji oraz jej rentowności.

TEREN POD INWESTYCJĘ
W przypadku chęci produkowania energii na własne potrzeby konieczna jest ocena posiadanych przez inwestora powierzchni. Gdy są nieodpowiednie lub gdy instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją nie związaną z zaspokojeniem własnych potrzeb energetycznych – konieczne jest poszukiwanie nowych terenów pod inwestycję.

UMOWA INWESTYCYJNA
Umowa inwestycyjna jest prawną podstawą współpracy inwestora i firmy SANTICA. Definiuje poszczególne etapy przedsięwzięcia i pozwala na przejęcie spraw formalnych związanych z procesem inwestycyjnym. Zawarte są w niej szczegółowe warunki i regulacje prawne dotyczące inwestycji.

Projekt techniczny

Projekt techniczny – indywidualny, szczegółowy plan rozmieszczenia paneli oraz pomoc w uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń.

DECYZJA ŚRODOWISKOWA
Decyzja środowiskowa jest jednym z najważniejszych dokumentów jakie należy uzyskać. Jest uzależniona od tego czy planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan otoczenia.

WARUNKI ZABUDOWY
Aby możliwe było rozpoczęcie montażu instalacji fotowoltaicznej konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy. Zajmuje to zazwyczaj od 30 do 60 dni po złożeniu kompletnego wniosku zawierającego wszystkie niezbędne dokumenty.

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany jest podstawą planowanej inwestycji. Pozwala nie tylko zobaczyć docelowy kształt instalacji, ale również zaplanować najkorzystniejsze rozwiązania. W oparciu o zebrane dane oraz oczekiwania inwestora zostaje przygotowana koncepcja projektu instalacji fotowoltaicznej i następnie jest ona konsultowana ze specjalistami i architektem.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Uzyskanie pozwolenia na budowę kończy etap poprzedzający montaż instalacji. Przed złożeniem wniosku warto jednak odbyć konsultacje z urzędnikiem podejmującym decyzje budowlane. Pierwszym krokiem jest próba pozyskania zgody na montaż paneli na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Jeżeli jednak wymagane będzie zdobycie pozwolenia na budowę należy przygotować się na konieczność zebrania i złożenia kompletu dokumentów.

Finansowanie

Obecnie rząd wspiera odnawialne źródła energii. Poza propagowaniem takich rozwiązań przeznacza część środków na finansowanie nowych inwestycji w tym obszarze. Poza złożeniem wymaganych dokumentów istotny jest również bezpośredni kontakt z urzędnikami rozpatrującymi wnioski. Pomagamy przygotować wszystkie formalności związane z programem „Prosument”, w ramach którego można ubiegać się o dotację oraz niskoprocentowy kredyt.

Prosument
„Prosument” to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mający za zadanie wspierać zakup i montaż nowych instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wsparciem programu objęte mogą być wyłącznie małe i mikro instalacje, których przeznaczeniem jest produkcja energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła.

W jakiej formie przyznawane jest dofinansowanie?
Program „Prosument” pokrywa 100% kosztów związanych z instalacją fotowoltaiczną. W jego ramach można otrzymać 40% dotacji oraz niskoprocentowy kredyt na pokrycie pozostałych 60% sumy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% rocznie, a do otrzymania jej nie jest wymagany wkład własny.

Kto może zostać beneficjentem programu?

  • osoby fizyczne
  • wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

UWAGA: w ramach programu „Prosument” istnieje nie tylko możliwość uzyskania dofinansowania na zakup i montaż nowych instalacji, ale także wymianę tych już istniejących na wydajniejsze i bardziej przyjazne środowisku systemy OZE

Przyłączenie do sieci

Zajmujemy się również organizacją wszelkich formalności związanych z przyłączeniem do sieci – zdobyciem wymaganych zgód oraz podpisaniu odpowiednich umów.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA OSD-ENEA
Podstawowym pozwoleniem jakie należy uzyskać jest to dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ENEA. Jego pozyskanie zajmuje około 150 dni.Przygotowanie wniosku o pozwolenie na przyłączenie OSD-ENEA wymaga przygotowania koncepcyjnego projektu instalacji oraz złożenia planowanego elektrycznego i topograficznego schematu instalacji.

UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA ENEA
Umowa przyłączeniowa określa zobowiązania obu stron w procesie przyłączenia. Operator informuje w niej inwestora o warunkach dotyczących procesu i ewentualnej potrzebie dostosowania instalacji. Zawarte w niej postanowienia są ważne przez okres 2 lat od momentu zawarcia.

PROMESA KONCESYJNA
Promesa koncesyjna jest niezbędna do sprzedaży nadwyżek produkcyjnych z instalacji fotowoltaicznej. Nakłada również obowiązek odkupienia ich przez operatora sieci. Promesa zwiększa również szansę na uzyskanie dotacji w ramach niektórych funduszy unijnych.

Montaż

Dbamy również o profesjonalny montaż zgodny z wymaganiami producenta oraz prawidłowe uruchomienie instalacji.

MODUŁY
Na rynku dostępnych jest kilku producentów modułów fotowoltaicznych. Warto zapoznać się z ich ofertą oraz dokonać jej porównania. Ponieważ jest to inwestycja na wiele lat kluczowym kryterium wyboru powinna być jakość.

BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU
Po podpisaniu umowy, z wybranym producentem modułów, dotyczącej ich dostarczenia, należy zadbać o bezpieczeństwo całego procesu. Istotny jest wybór powiernika – najlepiej w postaci banku. Ubezpieczyć należy jednak nie tylko samą transakcje, ale również transport i montaż zamówionego towaru.

Serwis

Ostatnim etapem jest przekazanie listy autoryzowanych serwisów i konsultacja dotycząca wyboru najlepszego ubezpieczyciela i polisy.

MONTAŻ I SERWIS
Montaż zgodny ze standardami i procedurami producenta jest podstawowym warunkiem zachowania gwarancji. Po podpisaniu umowy otrzymamy listę autoryzowanych serwisów. Pamiętać należy o ustaleniu zasad działania serwisu – zwłaszcza czasu w jakim usterka musi zostać usunięta od momentu zgłoszenia. Warto zapoznać się z rozwiązaniem jakim jest program monitujący działanie instalacji – SOLARLOCK.

UBEZPIECZENIE INSTALACJI
Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja na lata.Warto zapoznać się z ofertą zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych (np. niemieckich), zazwyczaj dysponują większym doświadczeniem, a ich polisy są tańsze i bardziej kompleksowe. Należy dokładnie określić przedmiot ubezpieczenia i zapewnić ochronę nie tylko od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, czy niekorzystnego działania żywiołów, ale także od utraconych korzyści (np. gdy instalacja jest uszkodzona).

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.