Program operacyjny „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO” jest głównym źródłem finansowania inwestycji w OZE na poziomie centralnym. Oprócz niego przedsiębiorcy chcący uzyskać wsparcie unijne na produkcję zielonej energii mogą korzystać z poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pomagamy także przygotować wszystkie formalności związane z programami prowadzonymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Prosument
Program mający za zadanie wspierać zakup i montaż nowych instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii. W jego ramach można otrzymać dotację oraz niskoprocentowy kredyt.
Zobacz więcej

Bocian
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Zobacz więcej

Lemur
Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
Zobacz więcej