4
planowany czas zwrotu z inwestycji
1320
oszczędność w ciągu roku przy produkcji własnej energii
2900
roczna produkcja energii

Aby osiągnąć maksymalną efektywność, konieczne jest przygotowanie szczegółowego projektu technicznego z odpowiednio dobranym rozmiarem i rodzajem instalacji oraz jej przestrzenne rozplanowanie.

W naszej szerokości geograficznej, największe promieniowanie otrzymujemy przy 35°  nachyleniu paneli fotowoltaicznych na południe. Instalacje można montować na budynkach mieszkalnych, halach produkcyjnych i magazynowych oraz niezagospodarowanych działkach.

Elektrownie solarne i biogazowe to dobre rozwiązanie na większości terytorium Polski. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku elektrowni wiatrowych – tutaj warunki są silnie związane z ukształtowaniem terenu.

95% kwoty inwestycji może być pokryte z dotacji